نماینده مقام معظم رهبری: ارتباط و اتصال بین اتحادیه و نهاد نمایندگی در دانشگاه ها آرزوی دیرینه ما بود.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه میقات‌؛‌ حجه الاسلام واعظی معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در دیدار با نماینده مقام معظم رهبری دراتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گزارش مبسوط عملکرد این نهاد را در برگزاری دوره امتداد جهاد ارائه و اظهار داشتند:‌ در اولین سال ما موفق شدیم با معرفی ۱۵۰۰ دانشجو عضو ادوار انجمن های اسلامی دانش آموزان توسط اتحادیه از ۱۷ استان کار خودرا آغاز کنیم.
وی افزود:‌از مجموع ۱۵۰۰ دانشجو حدود ۶۰۰ نفر با دفاتر و مبلغین نهاد ارتباط برقرار شد و مبلغین نهاد به صورت هفتگی با دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ ارتباط دارند. رویدادهایی نیز به صورت ماهانه و فصلی در دانشگاه مادر استان ها نیز ب صورت حضوری برگزار میگردد.

واعظی با اشاره به تولید و انتشار نشریه امتداد جهاد گفت:‌این نشریه با هدف یکپارچه سازی محتوایی حلقه های دانشجویی به صورت دوهفته نامه توسط نهاد تولید و در اختیار دانشجویان قرار میگیرد.

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان نیز ضمن اظهار خرسندی از تلاش مجموعه نهاد نمایندگی در دانشگاه ها در اجرای برنامه امتداد جهاد گفتند:‌ اتصال و ارتباط اتحادیه و نهاد که هر دو متصل به کانون ولایت هستند و از وجود نماینده مقام معظم رهبری بهره میبرند آرزوی دیرینه ی ما بود که بحمدلله امکان آن با وجود این دوره فراهم شده است. ایشان ضمن امیدواری به ارتقاء این دوره در سال تحصیلی آینده اظهار داشتند که می بایست تشکل ما هم از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرد و نیروی انسانی خود را به صورت حداکثری به نهاد معرفی نماید.