نشست رابطین استانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه میقات،‌ نشست رابطین استانی دبیرخانه میقات با حضور بیش از ۲۰ رابط از سراسر کشور در تهران در دو گروه برگزار شد ، این نشست که به همت دبیرخانه انجام پذیرفت در راستای مطالبه نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه مبنی بر تدوام ارتباط فارغ التحصیلان با جهت گیری اقدامات جهادی و همچنین ارتباطات و اتصالات نزدیکتر استانی و منطقه ای میباشد.

در این جلسات رییس دفتر نماینده مقام معظم رهبری حجه الالسلام و المسلمین نوری، حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه و سایر اساتید عرصه های جهادی حضور یافتند و با رابطین به گفتگو نشستند.

لازم به ذکر است که رابطین به صورت آزمایشی و با مشورت مسئولین استان ها انتخاب شده اند و بناست حلقه های استانی میقاتی ها را شکل بدهند.